>FADILAH KALIMAT-KALIMAT ALLAH SWT WIRID ISTIGHFAR

>Sumber : http://www.sumberdayalinuwih.webatu.com

Astaghfirullohal’azhiim
Cara Mengamalkan:
Puasa Riyadhoh selama 7 hari, selama puasa di wiridkan setiap tengah malam 10.000x selesai
dalam satu majelis (sekali duduk). Kalau sudah selesai mengamalkannya kemudian wirid Istighfar
tersebut di baca terus tiap-tiap selesai sholat fardlu 70x. Insyaalloh bagi saudara yang telah berhasil
mengamalkan wirid ini, di dalam mengarungi samudra kehidupan, saudara selalu mendapatkan
pertolongan, rohmat, maghfiroh, barokah, ketenangan, keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala’ dhohir
bathin.

FADLILAH WIRID ISTIGHFAR
Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafadz “Astaghfirullohal ‘adhiim” maka akan ada
fadilah/manfaatnya sebagai berikut:
1. Setiap sesuatu itu punya perhiasan, dan perhiasannya dosa itu membaca istighfar.
2. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya penyakit dosa itu membaca istighfar.
3.Barang siapa banyak membaca istighfar, maka semua dosa-dosanya di ampuni oleh alloh swt, walaupun
dia pernah lari dari medan perang.
4. Tidak dinamakan orang berdosa, orang yang selalu membaca istighfar (minta ampunan pada alloh swt),
walaupun dalam sehari dia melakukan dosa berulang-ulang sampai 70x ulangan atau lebih
5. Barang siapa minta ampunan dari dosa setelah melakukannya, maka alloh swt akan mengampuninya,
karena istighfar itu merupakan kifarotny dosa
6. Memperbanyak membaca istighfar itu menyebabkan lancarnya rizqi, dan diberi rizqi yang barokah
serta bermanfaat.
7. Apa bila kita mau membaca istighfar (minta ampunan) maka alloh akan memberi kita, hujan yang
bermanfaat, kemakmuran hidup, banyak harta dan anak, dan memberikan kebun-kebun yang sangat
subur, “gemah ripah loh jinawi”
8. Apabila istighfar dibaca setelah sholat shubuh maka alloh akan melancarkan ma’isyah/hajatnya
9. Barang siapa memperbanyak membaca istighfar maka alloh akan menghilangkan kesusahan dan
keprihatinannya, serta akan memberinya rizqi yang tidak disangka-sangka.
WIRID SHOLAWAT
Sholallohu ‘la muhammad
Cara Mengamalkan:
Puasa Riyadhoh disertai dengan wirid sholawat tersebut secara terus menerus setiap hari sampai
khatam 125.000x. sikap wirid bias dengan sambil berjalan, duduk, tiduran, dsb. Yang penting wudlunya
tidak batal. Kalau sudah selesai mengamalkannya kemudian wirid sholawat tersebut di baca terus tiap2
selesai sholat fardlu 313x. Insyaalloh bagi saudara yang telah berhasil mengamalkan wirid ini, di dalam
mengarungi samudra kehidupan, saudara selalu mendapatkan pertolongan, rohmat, barokah, ketenangan,
keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala’ dhohir bathin.
FADILAH WIRID SHOLAWAT
Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafadz “sholallohu ‘ala muhammad” insya Allah akan
ada fadilah/manfaatnya sebagai berikut:
1. Barang siapa membaca sholawat atas Nabi SAW, hanya dilisan saja tanpa konsentrasi maka alloh akan
memberikan pahala sebesar gunung, dan para malaikat selalu mendo’akan serta memintakan ampunan
baginya. Dan apabila membacanya sholawat dengan hadirnya hati (konsentrasi) maka hanya alloh sendiri
yang mengetahui pahalanya.
2. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 1x, maka alloh akan memberikan rahmat 10 kali lipat
kepadanya.
3. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 1000x, maka dia akan diberikan kebahagiaan dapat
melihat surga sebelum mati, dan tidak akan mati kecuali sudah mengetahui tempatnya di surga.
4. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 1000x maka akan diselamatkan oleh Alloh dari api
neraka jahanam.
5. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 100x maka alloh akan menulis, bahwa dia adalah orang
yang selamat dari sifat munafiq dan selamat dari api neraka, dan besok pada hari qiyamah akan
dikumpulkan dengan golongan para syuhada.
6.Orang yang tidak suka membaca sholawat maka ia adalah orang yang tersesat dari jalannya ke surga.
7.Orang yang paling dekat dengan nabi Muhammad saw besok di hari qiyamah adalah orang yang banyak
membaca sholawat atas nabi saw
8.Sesungguhnya membaca sholawat itu bisa melebur dosa seperti air bisa membunuh api
9. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 40x di hari jum’at maka alloh akan melebur semua
dosa-dosanya yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 80 tahun.
10. Di antara do’a dan Alloh itu ada hijabnya, pada waktu di bacakan sholawat atas nabi saw maka hijab
itu akan terbuka dan doa itu akan di kabulkan oleh alloh swt.
11. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 100x, maka Alloh SWT akan memenuhi 100 hajatnya,
yang 70 hajat dipenuhi di akhirot dan yang 30 hajat dipenuhi di dunia.
12. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw 1x maka para malaikat akan membacakan sholawat
padanya 70.000x.
13. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw, maka dia akan di hormati oleh semua makhluq yang
ada di langit dan di bumi.
14. Barang siapa membaca sholawat atas nabi saw, dengan suara yang keras maka akan di ampuni oleh
alloh semua dosa-dosanya.
15. Apabila sholawat Nabi dibaca 5.000x dalam satu majelis maka semua doanya akan di kabulkan oleh
Alloh SWT.
16.Untuk gemblengan keselamatan dan anti sajam (senjata tajam), Dibacakan 75.000x pada minyak
wangi lalu diminum, siapa saja yang meminum minyak itu akan diberi keselamatan dan kekebalan dari
segala macam senjata tajam.
17. Untuk riyadloh mengambil pusaka atau harta , karun dibaca 11.000x di tempat yang ada pusaka /
harta karunnya dalam satu majlis, selama 40 malam , insyaalloh semua khodam penjaganya akan tunduk
dan memberikan pusaka / harta karun tersebut dengan baik-baik.
18. Untuk mahabbah dan penglarisan , dagangDibaca 313x pada garam dapur lalu di sebarkan di tokonya,
atau disebar supaya dapat dilewati orang yang di tuju, insyaaloh menjadi sayang / cinta.
19. Untuk mengobati segala macam penyakit, Dibaca 70x pada air putih lalu di minumkan, insya Alloh
sembuh, dan sebagainya.

WIRID HAUQOLAH
La haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiim
Cara Mengamalkan:
Puasa Riyadhoh disertai dengan wirid hauqolah tersebut secara terus menerus setiap hari sampai
khatam 100.000x. sikap wirid biasa dengan sambil berjalan, duduk, tiduran, dan sebagainya. Yang
penting wudhunya tidak batal. Kalau sudah selesai mengamalkannya kemudian wirid hauqolah tersebut di
baca terus tiap selesai sholat fardhu 100x. Insya Alloh bagi saudara yang telah berhasil mengamalkan
wirid ini, di dalam mengarungi samudra kehidupan, saudara selalu mendapatkan rohmat, barokah,
ketenangan, kekuatan untuk beribadah, keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala’ dhohir bathin.
FADLILAH WIRID HAUQOLAH
Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafadz “La haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil
‘adhiim” akan ada fadlilah / manfaatnya sebagai berikut:
1. Bacaan hauqolah merupakan gudang harta
2. Bacaan hauqolah merupakan salah satu dari gudang-gudangnya surga
3. Bacaan hauqolah merupakan bacaan yang bisa menyembuhkan 99 macam penyakit, dan penyakit
paling ringan dari 99 jenis itu adalah penyakit hammun (penyakit yang rasanya selalu ingin tidur melulu)
4. Dibaca saat pagi dan sore hari bisa melancarkan rizqi dan memperoleh kekayaan, Barang siapa
membaca hauqolah 100x setiap harinya, maka ia tidak akan faqir / miskin selamanya
5. Mustajabah semua do’a dan hajatnya, dibaca 100x / 300x / 1.000x setelah sholat hajat, insyaalloh
apapun masalah dan keinginannya akan terkabul.
6. Untuk menolak gangguan setan dan jin.
7. Untuk mendapatkan kekuatan badan dhohir batin.
8. Barang siapa mengistiqomahkan membaca hauqolah, maka alloh akan melanggengkan pula nikmatnikmat-
Nya.
9. Barang siapa mengistiqomahkan membaca hauqolah, maka alloh akan menyelamatkannya dari 70
macam bala’ dan kesusahan serta selamat dari penyakit gila dan lain sebagainya.
WIRID TASBIH IBROHIMIYYAH
Subhanallohi wal hamdulillahi wala ilaaha illallohu wallohu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adhiim
Cara Mengamalkan:
Puasa Riyaadloh 11 hari, selama puasa di amalkan tiap-tiap nishful lail/tengah malam 4.444x
dalam sekali majlis selesai Kalau sudah selesai mengamalkannya kemudian wirid tasbih tersebut di baca
terus tiap2 selesai sholat fardlu 100x. Insyaalloh bagi saudara yang telah berhasil mengamalkan wirid ini,
di dalam mengarungi samudra kehidupan, saudara selalu mendapatkan rohmat, barokah, ketenangan,
kekuatan beribadah pada Alloh swt, hati yang cemerlang, keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala’
dhohir bathin.
FADILAH WIRID TASBIH
Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafat “Subhanallohi wal hamdulillahi wala ilaaha
illallohu wallohu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adhiim” maka akan ada fadilah /
manfaatnya sebagai berikut:
1. Mencerdaskan otak
2. Mencemerlangkan hati
3. Diberi kecukupan dan lancar rizqi dalam hidup dunia dan akhirat
4. Orang yang istiqomah membaca tasbih, tidak akan mati sebelum dia tahu tempatnya di surga
5. Siapa saja yang hidup di bumi dan membaca tasbih, maka dia ampuni segala dosa-dosanya walaupun
dosanya itu sebanyak buih di lautan
6. Barang siapa yang mengistiqomahkan membaca tasbih maka ia akan mendapatkan ridlo dari alloh swt
7. Bacaan tasbih merupakan bacaan yang bisa memperbert timbangan amal baik kelak di yaumil hisab
8. Barang siapa membaca tasbih 100x lebih baik daripad memerdekakan 10 orang budak, dan lebih baik
daripada sodaqoh 7 ekor unta.
9. Barang siapa membaca tasbih setelah sholat shubuh 100x maka akan di ampuni dosa-dosanya,
walaupun dosanya sebanyak bih di lautan.
10. Barang siapa membaca tasbih sekali, maka alloh akan mencatat 100.000 amal kebaikan, melebur
100.000 dosa dan mengangkat derajatnya sampai 100.000 derajat kemuliaan.
11. Barang siapa membaca tasbih, maka tiap-tiap hurupnya di catat sebagai10 kebaikan.
12. Barang siapa membaca tasbih 100x setiap hari, maka di tulis sebagai 1.000 amal kebaikan dan di
leburkan 1.000 kesalahan.
13. Barang siapa membaca tasbih, maka akan rontok semua kesalahan dan dosanya seperti rontoknya
dedaunan yang kering.
14. Barang siapa membaca tasbih, maka di tanamkan untuknya pohon kurma di tengah-tengahnya surga.
WIRID TAHLIL
La ilaaha illalloh
Cara Mengamalkan:
Puasa Riyadhoh disertai dengan wirid tahlil tersebut secara terus menerus setiap hari sampai
khotam 70.000x. sikap wirid bisa dengan sambil berjalan, duduk, tiduran,dan sebagainya. Yang penting
wudhunya tidak batal. Kalau sudah selesai mengamalkannya kemudian wirid tahlil tersebut di baca terus
tiap2 selesai sholat fardlu 100x. Insyaalloh bagi saudara yang telah berhasil mengamalkan wirid ini, di
dalam mengarungi samudra kehidupan, saudara selalu mendapatkan pertolongan, rohmat, maghfiroh,
barokah, ketenangan, keselamatan, dan jauh dari fitnah dan bala’ dhohir bathin.
FADLILAH WIRID TAHLIL
Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, lafadz “La ilaaha illalloh” akan ada fadlilah /
manfaatnya sebagai berikut:
1. Barang siapa membaca lafadz “La ilaaha illalloh” dengan di panjangkan lafadz “laa” maka akan di
ampuni 4.000 dosa-dosa besarnya, dan apabila dia tidak mempunyai dosa besar maka para keluarga dan
tetangganya yang melakukan dosa besar yang di ampuni dosanya.
2. Barang siapa membaca lafadz “La ilaaha illalloh” tiap hari 100x maka kelak di yaumil qiyamah ia
akan menghadap kepada alloh dengan wajah yang bersinar terang seperti bulan purnama.
3. Paling utama-utamanya dzikir itu adalah membaca “La ilaaha illalloh” dan paling utama-utamanya
doa itu membaca alhamdulillah.
4. Barang siapa membaca lafat “La ilaaha illalloh” wajib masuk dalam gedungnya alloh dan selamat dari
siksanya Alloh SWT.
5. Barang siapa membaca lafat “La ilaaha illalloh” maka akan diselamatkan dari neraka.
6. Lafadz “La ilaaha illalloh” merupakan zakatnya badan.
7. Membaca Lafadz “La ilaaha illalloh” itu bisa menolak 99 musibah, paling ringan-ringannya musibah
itu kesusahan.
8. Barang siapa membaca lafat “La ilaaha illalloh” maka di ampuni semua dosa-dosa kecilnya, yang
sudah dilakukan dan yang akan dilakukan.
9. Barang siapa membaca lafadz “La ilaaha illalloh” dengan hati yang ikhlas, menjauhi perkara-perkar
yang haram dan tidak pamer, maka akan dimasukkan dalam surga beserta para syuhada’ dan sholihin.
10. Siapa saja yang awal dan akhir ucapannya membaca lafadz “La ilaaha illalloh” walaupun setiap hari
melakukan 1.000 dosa kecil dalam hidup 1.000 tahun, maka alloh tetap akan mengampuni dosa-dosanya.
11. Apabila merasa kerepotan dan merasa berat dalam hidup, maka perbanyaklah membaca lafat “La
ilaaha illalloh” insyaalloh semua beban hidup dan keruwetannya akan di hilangkan oleh alloh swt.
12. Barang siapa membaca lafadz “La ilaaha illalloh” 1x saja maka akan di ampuni dosa-dosa kecilnya
oleh alloh walaupun dosanya sebanyak buih di lautan.
13. Barang siapa membaca lafadz “La ilaaha illalloh” pada saat ziaroh kubur, maka alloh akan
menerangi kuburnya ahli kubur dan memberikan ampunan kepada orang yang membacanya, dan juga
memberikan 1.000.000 kebaikan, 1.000.00 derajat, dan di ampuni 1.000.000 dosa kecilnya.
14. Barang siapa membaca lafadz “La ilaaha illalloh” di dalam pasar dengan suara yang keras maka
alloh akan memberikan 1.000.000 kebaikan, 1.000.00 derajat, dan di ampuni 1.000.000 dosa kecilnya
WIRID SURAT AL-IKHLAS
Bismillahir rohmanir rohiim
Qul huwallohu ahad, Allohus shomad
Lam yalid walam yulad,Walam yakul lahu kufuwan ahad
Cara Mengamalkan:
Puasa Riyadhoh disertai dengan wirid surat Al-ikhlas tersebut secara terus menerus setiap hari
sampai khotam 100.000x. sikap wirid biasa dengan sambil berjalan, duduk, tiduran, dan sebagainya.
Yang penting wudhunya tidak batal. Kalau sudah selesai mengamalkannya kemudian wirid tahlil tersebut
di baca terus tiap selesai sholat fardlu 21x. Insya Alloh bagi saudara yang telah berhasil mengamalkan
wirid ini, di dalam mengarungi samudra kehidupan, saudara selalu bisa menerima apapun yang di
takdirkan oleh alloh kepada kita, serta selalu dalam naungan ridlo, rohmat, dan maghfirohnya alloh swt,
dan selalu mendapatkan barokah, ketenangan, keselamatan, serta jauh dari fitnah dan bala’ dhohir bathin.
FADLILAH WIRID AL-IKHLAS
Setelah diamalkan seperti petunjuk diatas, WIRID AL-IKHLAS akan ada fadlilah / manfaatnya
sebagai berikut:
1. Barang siapa membaca surat Al-ikhlas 1x, maka alloh akan memberikan pahalanya orang yang
beriman kepada alloh swt, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rosul dan
juga di beri pahala seperti pahalanya orang 100 yang mati syahid.
2. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 1x pahalanya sama dengan membaca sepertiga dari membaca alqur’an,
dan apabila membaca 3x maka sama dengn mengkhotamkan al-qur’an.
3. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 11x, maka oleh alloh di sediakan tempat yang indah di surga.
4. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 11x setelah sholat shubuh, maka akan di pelihara oleh alloh dari
pekerjaan dosa selama sehari semalam.
5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 12x maka di beri pahalanya membaca al-qur’an khotam 4x
khataman
6. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 50x maka di ampuni dosa-dosanya 50 tahun.
7. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 50x tiap hari maka dimasukkan dalam surga.
8. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 200x, maka orang tersebut ditulis sebagai orang yang mendapat
1.500 kebaikan dan di lebur dosa-dosanya 50 tahun.
9.Barang siapa membaca surat al-ikhlas 1.000x berarti dia telah menebusi badannya dri neraka.
10. Barang siapa membaca surat al-ikhlas dengan istiqomah maka ia akan di ampuni semua dosa-dosanya
yang sudah dilakukan dan dosa-dosa yang akan dilakukan.
11. Dibaca 313x, dipelihara dari sifat jahatnya manusia, jin dan setan.
KAROMAH AL-FATIHAH
1. Siapa yang membaca Al-Fatihah 41 kali antara shalat sunnat qobliyah dan sholat Subuh. maka segala
hutangnya akan terbayar, ada saja jalannya dan rezekinya lancar
2. Barang siapa membaca Fatihah setiap selesai Subuh 30 kali, selesai Ashar 20 kali, selesai Maghrib 15
kali, selesai Isya’ 10 kali, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah.
3. Perhatikan hari Ahad yang ada di permulaan bulan ( bulan Hijriyah ), pada hari Ahad itu bacalah
Fatihah 70 kali, hari Senennya baca 60 kali, hari Selasanya baca 50 kali, hari Rabunya 40 kali, hari
Kamisnya 30 kali, hari Jumatnya baca 20 kali, hari Sabtunya baca 10 kali, kemudian diulang sampai satu
bulan. maka tunggulah keajaiban dari rezeki Anda.

KAROMAH YAASIN

1. Barang siapa yang punya kepentingan terhadap seseorang agar dikabulkan maksudnya dalam urusan
Rezeki maka bacalah terlebih dahulu Surat Yasin 25 kali, kemudian berangkatlah, insya Allah apa yang
dimaksud terkabul.
2. Bila ingin manjadi kaya mendadak, maka bacalah Surat Yasin 41 kali , tanpa berpindah tempat, lalu
tanpa bicara apapun kemudian tidurlah, setelah bangun Keajaiban terjadi.
KAROMAH AL-WAQIAH
1. Apabila anda memohon kepada Allah datangnya rezeki yang melimpah maka bacalah Waqiah 41 kali ,
dan jangan berpindah tempat sampai selesai. sering-seringlah.Rezeki Anda datangnya akan seperti hujan.
2. Nabi bersabda :” Barang siapa membaca Surat Waqiah setiap hari , maka ia tidak akan mengalami
kefakiran selamanya.
Amalan Asma-ul Husna untuk Membuka Pintu Rejeki
Allah memiliki 99 nama yang indah atau lebih terkenal dengan sebutan Al-Asma-ul-Husna.
Nama-nama tersebut merupakan cerminan dari perilaku Allah terhadap umatnya. Karena itu, jika namanama
tersebut kita sebut sebagai suatu permohonan, niscaya akan mempunyai pengaruh yang sangat
besar.
Anjuran untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna telah tercermin dalam firman Allah:
“Hanya milik Allah Asma-Ul Husna, maka berdoalah kepadaNya dengan menyebut Asma-Ul Husna, dan
tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti
mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (Surat Al-A’rof Ayat 180).
Berikut ini saya sertakan beberapa amalan Asma-Ul Husna yang berguna untuk membuka pintu
rejeki kita.

AL WAHHAABU
Artinya:
Dzat yang maha memberi, yaitu memberikan segalanya terhadap kebutuhan makhlukNya, tanpa diminta
sebelumnya Allah sudah menyediakannya.
Keutamaannya:
– Bisa menjauhkan dari kesempitan rejeki
– Bisa mendatangkan kemudahan.
Cara mengamalkan:
Barang siapa membaca “YAA WAHHAAB” sebanyak 23 kali berturut-turut sebagai amalan rutin setiap
selesai sholat fardlu atau setelah sholat Hajat 2 raka’at sebanyak 800 kali, maka baginya akan dijauhkan
dari kesempitan rejeki dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya.

AR ROZZAAQU
Artinya:
Dzat yang maha memberi rejeki, yaitu memberi rejeki untuk semua makhlukNya untuk kebutuhan
hidupnya. Dan Dia pula yang menentukan banyak dan sedikitnya rejeki yang akan diberikan pada
hamba-hambaNya.
Keutamaannya:
– Bisa memudahkan jalan rejeki
– Bisa memberikan keberuntungan
Cara mengamalkan:
Barang siapa membaca “YAA ROZZAAQ” sebanyak-banyaknya setiap hari seteah sholat fardlu, maka ia
akan dijauhkan dari kesempitan rejeki dan usahanya selalu mendapat keuntungan yang berlimpah-limpah.

AL BAASITHU
Artinya:
Dzat yang maha melapangkan rejeki, yaitu memberikan kelapangan rejeki kepada hamba-hambaNya
yang dikehendakiNya, sehingga banyak orang bodoh dapat hidup kaya-raya, sebaliknya orang yang
cerdik, pandai hidupnya miskin. Nah, demikian itulah yang dinamakan “sudah menjadi suratan
takdirNya”.
Keutamaan:
– Bisa memajukan usaha dalam perniagaan
– Bisa memberikan keuntungan
Cara mengamalkan:
Barang siapa membaca “YAA BAASITH” sebanyak-banyaknya sebagai amalan yang rutin setelah sholat
fardlu atau setelah sholat hajat membaca 300 kali, maka akan dijamin usahanya dalam bidang perniagaan
mendapat kemajuan yang pesat dan selalu memperoleh keuntungan.

AL JALIILU
Artnya:
Dzat yang maha sempurna, yaitu Dia tidak mempunyai cacat dan kekurangan apapun sebagaimana yang
dialami makhukNya. Jadi kesempurnaan Allah itu meliputi segala-galanya.
Keutamaan:
– Bisa mempercepat kemajuan perdagangan
– Bisa menjauhkan dari kesulitan hidup
Cara mengamalkan:
Barang siapa membaca “YAA JALIIL” sebanyak 99 kali, sebagai amalan rutin setiap hari setelah sholat
tahajjud, maka bila dia seorang pedagang akan cepat maju, bila seorang pegawai akan segera naik
pangkat dan bila seorang petani akan panen yang melimpah seta dijauhkan dari kesulitan hidup.

AL QOYYUUMU
Artinya:
Dzat yang maha berdiri sendiri, yaitu tidak berhajat kepada siapapun juga didalam mengatur dan
mengurus makhlukNya.
Keutamaan:
– Bisa melancarkan jelannya rejeki
– Bisa dicintai dan disegani semua orang
Cara mengamalkan:
Barang siapa membaca “YAA QOYYUUM” sebanyak 80 kali sebagai amalan rutin setiap hari setelah
sholat fardlu, maka baginya akan diberi jalan kelancaran rejeki dan juga dicintai serta disegani oleh
banyak orang.

AL AAKHIRU
Artinya:
Dzat yang maha akhir, yaitu Dia tidak ada masa berakhirnya sebagaimana yang dialami hambahambaNya.
keutamaanya:
– Bisa memudahkan rejeki
– Bisa menjauhkan dari segala macam kesulitan hidup
Cara mengamalkan:
Barang siapa membaca “YAA AAKHIR” sebanyak 200 kali sebagai amalan rutin setiap hari setelah
sholat tahajjud, maka akan dimudahkan jalan rejekinya serta bisa menjauhkan dari segala macam
kesulitan hidup.

AL QHONIYYU
Artinya:
Dzat yang maha kaya, yaitu Dia yang sangat kaya raya di atas segala-galanya, sehingga kekayaanNya
dapat mencukupi kebutuhan hamba-hambaNya.
Keutamaannya:
– Bisa memberikan kecukupan dalam kehidupan
– Dapat anugerah keberkahan rejeki yang didapat
Cara mengamalkan:
Barang siapa membaca “YAA GHONIYYU” sebanyak 400 kali sebagai amalan rutin setiap hari setelah
sholat fardlu, maka baginya akan diberi kecukupan didalam kehidupannya dan setiap rejeki yang
diperoleh akan membawa keberkahan.

AL MUGHNIY
Artinya:
Dzat yang maha memberi kekayaan, yaitu semua kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu adalah
merupakan pemberian dari Allah SWT, tetapi kebayakan manusianya sendiri yang tidak menyadari,
sehingga ia menjadi pelit ketika dianjurkan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah.
Keutamaannya:
– Bisa memudahkan apa yang dicita-citakan
– Bisa memperlancar jalannya rejeki
Cara mengamalkan:
Barang siapa membaca “YAA MUGHNIY” sebanyak 200 kali sebagai amalan yang rutin setiap hari
setelah sholat fardlu, atau dibaca pada tengah malam setelah sholat Hajat, maka jalan rejekinya akan
diberi kelancaran dan apa yang menjadi cita-citanya akan mudah terlaksana.
Kesungguhan dalam mengamalkan Asma-Ul Husna merupakan syarat yang mutlak diterimanya suatu
permohonan, selain itu dibutuhkan juga keyakinan dan kesabaran yang penuh. Waktu terbaik untuk
mengamalkan Asma-Ul Husna adalah tengah malam. Saat sebagian besar manusia telah tidur terlelap,
merupakan waktu terbaik dan mustajab untuk memohon kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat.
Sukses untuk anda…..

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to >FADILAH KALIMAT-KALIMAT ALLAH SWT WIRID ISTIGHFAR

  1. sar berkata:

    assalamualaikum wr wb
    mohon diberikan penjelasannya untuk surat al-ikhlas berapa hari puasanya,
    terimakasih sebelumnya atas jawaban bapak

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s